Zarządzenie Nr 0050.86.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się, na okres od 01 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r., miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 0,49 zł + 23% Vat za 1 m2 gruntu stanowiącego własność Gminy Kudowa-Zdrój pod garażem wybudowanym ze środków własnych 1, wybudowanym na nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zakrze, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 64/13 (AM-3) o pow. 22,62 m2.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 września 2018 r.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, Dz. U. z 2017 r. poz. 933) w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.86.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.05.2018 07:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.06.2018 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 42