Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2015

 

Zarządzenie Nr 266/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 267/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej

Zarządzenie Nr 268/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 269/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 270/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 271/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 272/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 273/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości j stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 274/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 275/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 276/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 277/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 278/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 279/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 280/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 281/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 282/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 283/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 284/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 285/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 286/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 287/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 288/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 289/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 290/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 291/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu  nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 292/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Zarządzenie Nr 293/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: powołania zespołu  do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju, zarządzonych  na dzień 31 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 294/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowej  komisji wyborczej  do celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 295/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządaniem  aktów pełnomocnictw do głosowania

Zarządzenie Nr 296/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 297/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 298/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 299/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszklany

Zarządzenie Nr 300/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszklany

Zarządzenie Nr 301/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszklany

Zarządzenie Nr 302/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok


Zarządzenie Nr 303/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 304/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie: sposobu wyliczania wydatków  bieżących ponoszonych na realizację zadań wymagających  stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę  Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 305/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 306/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 307/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 308/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 309/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 187/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem  Teleinformatycznym w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 310/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia  dokumentacji polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdrój ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 311/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia15 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 312/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 313/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 314/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, położonej  na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 316/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 317/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 318/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 319/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: zwolnienia z opłaty czynszu najmu

Zarządzenie Nr 320/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 321/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 322/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 323/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 324/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 325/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 326/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 327/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 328/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 329/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 330/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 331/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 332/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad  (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:02.11.2015 13:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.01.2016 11:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 145