Wiecej informacji na stronie internetowej:

Wybory Uzupełniające

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta Kudowy-Zdroju.

Informacja  OKW o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów.

Informacja o  dyżurze MKW w dniu wyborów.

Uchwała Nr 1 i Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.


Informacja o sposobie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r.

 

Informacja 

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Mista Kudowu-Zdroju,zarządzonych na dzien 31 stycznia 2016r.

Obwieszczenie 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie - Zdroju

z dnia 8 stycznia

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających w Rady Miasta Kudowy-Zdroju, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

Informacja 

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 8.01.2016 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 5 stycznia 2016r.

Uchwała Nr 2/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 5 stycznia 2016r.

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZAW KUDOWIE-ZDROJU

zawiadamia

na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r. przyzna w drodze losowania numery listom kandydatów komitetów wyborczych  w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju.

Publiczne losowanie numerów odbędzie się w dniu 5 stycznia (wtorek) o godz. 15.00

W siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pok. Nr 13,I piętro .

 

Uchwała Nr 1/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r.

 

Uchwała Nr 2/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdrój

z dnia 1 grudnia 2015 r.

o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do rady miasta Kudowa-Zdrój w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

 

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 11.12.2015 r.

 

Informacja o terminach dyżurów Komisji

w celu rejestracji list kandydatów z dn. 11.12.2015 r.

 

POSTANOWIENIE Nr 29/15

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie- Zdroju

 

Zarządzenie Nr 629

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

   z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

   z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 629 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju

 

 

Komunikat

Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu

z dnia 9 listopada 2015 r.

o miejscu i czasie

przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 

 

Komunikat

Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu

z dnia 9 listopada 2015 r.

  o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdrój

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie okręgu wyborczego na terenie gminy Kudowa-Zdrój jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Zarządzenie Nr 292

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Zarządzenie Nr 293

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kudowy - Zdroju, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 294

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania  korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 295

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kudowy-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:10.11.2015 12:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:01.02.2016 15:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 89