Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kudowy-Zdroju

Wiecej informacji na stronie internetowej:

Wybory Uzupełniające

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta Kudowy-Zdroju.

Informacja  OKW o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów.

Informacja o  dyżurze MKW w dniu wyborów.

Uchwała Nr 1 i Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.


Informacja o sposobie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r.

 

Informacja 

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Mista Kudowu-Zdroju,zarządzonych na dzien 31 stycznia 2016r.

Obwieszczenie 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie - Zdroju

z dnia 8 stycznia

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających w Rady Miasta Kudowy-Zdroju, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

Informacja 

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 8.01.2016 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 5 stycznia 2016r.

Uchwała Nr 2/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 5 stycznia 2016r.

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZAW KUDOWIE-ZDROJU

zawiadamia

na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r. przyzna w drodze losowania numery listom kandydatów komitetów wyborczych  w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju.

Publiczne losowanie numerów odbędzie się w dniu 5 stycznia (wtorek) o godz. 15.00

W siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pok. Nr 13,I piętro .

 

Uchwała Nr 1/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r.

 

Uchwała Nr 2/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdrój

z dnia 1 grudnia 2015 r.

o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do rady miasta Kudowa-Zdrój w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

 

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kudowie-Zdroju z dnia 11.12.2015 r.

 

Informacja o terminach dyżurów Komisji

w celu rejestracji list kandydatów z dn. 11.12.2015 r.

 

POSTANOWIENIE Nr 29/15

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie- Zdroju

 

Zarządzenie Nr 629

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

   z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

   z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 629 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kudowy-Zdroju

 

 

Komunikat

Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu

z dnia 9 listopada 2015 r.

o miejscu i czasie

przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 

 

Komunikat

Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu

z dnia 9 listopada 2015 r.

  o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdrój

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie okręgu wyborczego na terenie gminy Kudowa-Zdrój jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Zarządzenie Nr 292

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Zarządzenie Nr 293

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kudowy - Zdroju, zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 294

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania  korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 295

Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój

   z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kudowy-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2015 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.02.2016 15:16 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.02.2016 15:15 Dodano załącznik "Protokol-z-wyborow.pdf"
(Administrator Systemu)
29.01.2016 11:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
29.01.2016 11:18 Dodano załącznik "Informacja o dyżurze MKW w dniu
wyborów20160129.jpg"

(Administrator Systemu)
29.01.2016 11:18 Dodano załącznik "Informacja OKW o rozpoczęciu pracy w
dniu wyborów20160129.jpg"

(Administrator Systemu)
14.01.2016 14:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.01.2016 14:18 Dodano załącznik "Informacja o sposobie glosowania w
wyborach uzupelniajacych 31-01-2016.pdf"

(Administrator Systemu)
14.01.2016 14:18 Dodano załącznik "Uchwały OKW nr 1,2 20160114.pdf"
(Administrator Systemu)
12.01.2016 12:09 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.01.2016 12:08 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
12.01.2016 12:08 Dodano załącznik "Informacja o udostepnieniu spisu osób
uprawnionych do udziału w wyborach
uzupełniajacych20160112.pdf"

(Administrator Systemu)
12.01.2016 12:07 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.01.2016 14:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.01.2016 14:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.01.2016 13:57 Dodano załącznik "Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych
kandydatach.pdf"

(Administrator Systemu)
08.01.2016 13:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 2.2016 MKW.pdf"
(Administrator Systemu)
08.01.2016 13:57 Dodano załącznik "UCHWAŁA MKW NR 1.pdf"
(Administrator Systemu)
08.01.2016 13:57 Dodano załącznik "Informacja MKW o przyznanych
numerach.pdf"

(Administrator Systemu)
05.01.2016 08:30 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.01.2016 08:28 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.01.2016 08:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 2MKW - wybór z-cy
przewodniczacego20160104.pdf"

(Administrator Systemu)
05.01.2016 08:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 1 MKW - wybór
przewodniczacego20160104.pdf"

(Administrator Systemu)
05.01.2016 08:17 Dodano załącznik "Obwieszczenie o obwodzie
głosowania20151130.pdf"

(Administrator Systemu)
05.01.2016 08:17 Dodano załącznik "informacja o publicznym losowaniu
list.pdf"

(Administrator Systemu)
05.01.2016 08:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2015 14:21 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2015 14:15 Dodano załącznik "Informacja o terminach dyżurów.pdf"
(Administrator Systemu)
11.12.2015 14:15 Dodano załącznik "Informacja o składzie Komisji.pdf"
(Administrator Systemu)
11.12.2015 12:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2015 12:00 Dodano załącznik "postanowienie_29_2015.pdf"
(Administrator Systemu)
11.12.2015 11:59 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.11.2015 13:20 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.11.2015 13:19 Dodano załącznik "ZARZADZENIE NR 2952015.pdf"
(Administrator Systemu)
30.11.2015 13:19 Dodano załącznik "ZARZADZENIE NR 2942015.pdf"
(Administrator Systemu)
30.11.2015 13:19 Dodano załącznik "ZARZADZENIE NR 2932015.pdf"
(Administrator Systemu)
30.11.2015 13:19 Dodano załącznik "ZARZADZENIE NR 2922015.pdf"
(Administrator Systemu)
30.11.2015 13:18 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2015 13:53 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2015 13:52 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2015 13:51 Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 16 listopada.pdf"
(Administrator Systemu)
17.11.2015 13:51 Usunięto załącznik Obwieszczenie w sprawie okręgu.pdf
(Administrator Systemu)
16.11.2015 14:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.11.2015 14:41 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
16.11.2015 14:39 Dodano załącznik "Obwieszczenie w sprawie okręgu.pdf"
(Administrator Systemu)
10.11.2015 12:54 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.11.2015 12:53 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.11.2015 12:33 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)