Gmina Kudowa-Zdrój , 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: ZM.271.4.2015

Kudowa -Zdrój, 24.11.2015 

Wyjaśnienie do wniosku z dnia 23-11-2015

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16-11-2015 pod numerem 166517-2015.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień jak niżej:

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08/12/2015r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu do dnia 08-11-2015 r.

  1. Czy Zamawiający korzysta z forfaitingu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie korzysta z usług forfaitingu.

  1. Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany warunków Umowy (Część II do SIWZ – Istotne Warunki Umowy), w tym m.in. zmiany harmonogramu spłat, zostaną dokonane pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wszelkie zmiany warunków Umowy (Część II do SIWZ – Istotne Warunki Umowy), w tym m.in. zmiany harmonogramu spłat, zostaną dokonane pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Wykonawcy.

  1. Czy Zamawiający wraża zgodę na zapis w umowie kredytu, że:

„oprocentowanie kredytu w całym okresie nie może być niższe niż 0,00 % (słownie: zero procent), tzn. w przypadku gdy oprocentowanie liczone jako suma WIBOR 3M oraz marży Banku stanowi wartość ujemną, oprocentowanie wynosi 0,00%.”

Powyższe zgodne jest z Ustawą Prawo Bankowe art. 69, wyrokiem KIO 2916/12 z dnia 16 stycznia 2013r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Ga 79/13 z dnia 28 marca 2013r. z których wynika, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 0%.

Proszę o


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis w umowie kredytu.

 

Z up. Burmistrza
Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

……………………………………….

(kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. HJ

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienie do wniosku - ZM.271.4.2015 z dnia 24.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:24.11.2015 12:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:24.11.2015 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 34