Janusz Engel 04.09.2018 14:37

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018

Zarządzenie nr  0050.188.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 września 2018 r. w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.189.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 września 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.190.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 września 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 438/92 obręb Zakrze (AM-17) i 452/2 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.191.2018 Burmistrza Miasta Kudow -Zdroju z dnia  4 września 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7/1 obręb Nowy Zdrój (AM-1)

Zarządzenie nr  0050.192.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  7 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.193.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  7 września 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości  z tytułu czynszu dzierżawnego i bezumownego korzystania z nieruchomości

Zarządzenie nr  0050.194.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  7 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów  wujtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zarządzenie nr  0050.195.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gmibny Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.196.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  27 września 2018 r. w sprawie zaciąnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr  0050.200.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 września 2018 r. w sprawie powołania  Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok


Zarządzenie nr  0050.201.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.202.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.203.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.204.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.205.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.206.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal socjalny

Zarządzenie nr  0050.207.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.208.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.209.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.210.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości misięcznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.211.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  10 października 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/7 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.212.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  10 października 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/7 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.213.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.214.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.215.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 października 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.216.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  17 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.217.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.218.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola im.Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju do udzielania zwolnień z opłat

Zarządzenie nr  0050.219.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr  0050.220.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  25 października 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.221.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na ternie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.222.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.223.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.224.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.225.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.226.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.227.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.228.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie umorzenia  należności z tytułu odszkodowania  za spowodowanie pożaru

Zarządzenie nr  0050.229.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 października 2018 r. w sprawie umorzenia  należności z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.230.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.231.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.232.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.233.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.234.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.235.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży  i ogłoszenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.236.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.237.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.238.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży  i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.239.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży  i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.240.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży  i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.241.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie sprzedaży  i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.242.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z/s w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.243.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października  2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków  Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Zarządzenie nr  0050.244.2018 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok


 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janusz Engel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.09.2018 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.12.2018 13:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.12.2018 13:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.11.2018 10:14 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
30.11.2018 10:00 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
22.11.2018 10:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.11.2018 09:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.11.2018 09:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 14:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 14:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 14:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 13:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.11.2018 12:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 13:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 13:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 13:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 13:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 13:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 13:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 13:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 12:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 12:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 12:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 12:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 12:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 11:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.10.2018 11:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 11:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 11:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 11:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 11:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 10:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 10:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 10:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 10:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 10:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 10:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 09:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2018 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 10:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 10:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 10:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 10:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 10:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2018 09:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.09.2018 15:28 Edycja dokumentu (Janusz Engel)
04.09.2018 14:50 Edycja dokumentu (Janusz Engel)
04.09.2018 14:37 Utworzenie dokumentu. (Janusz Engel)