Arkadiusz Sip 28.03.2019 16:58

Zarządzenie Nr 0050.69.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.69.2019

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 28 marca 2019 r.

 

 

w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju określa załącznik do regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.69.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2019 16:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.05.2019 12:03 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
03.04.2019 11:07 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny 28 marzec.pdf" (Arkadiusz Sip)
03.04.2019 11:07 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
03.04.2019 11:06 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny 28 marzec 2019.pdf (Arkadiusz Sip)
03.04.2019 09:35 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
28.03.2019 16:58 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)