Bernadeta Stasiak 02.05.2019 09:16

Uchwała nr VIII/49/19

­

UCHWAŁA NR VIII/49/19
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie – Zdroju na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie – Zdroju na lata 2019 – 2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr VIII/49/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2019 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.05.2019 09:16 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)