Bernadeta Stasiak 17.06.2019 11:37

Zarządzenie nr 0050.115.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.115.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 500,00 zł + 23% VAT (słownie: pięćset złotych 00/100 + 23% VAT), za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Zakrze (AM-13) oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 31/11 o powierzchni 16,0 m2 z przeznaczeniem na dojazd do miejsca prowadzonej działalności w okresie od lipca do grudnia 2019 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.115.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2019 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.06.2019 11:37 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)