Bernadeta Stasiak 02.08.2019 12:58

Zarządzenie nr 0050.152.2019

­

Zarządzenie nr 0050.152.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 2 sierpnia 2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną  geodezyjnie jako działka nr 239/2 (AM-9) o pow. 2743 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SW1K/00043611/8, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod zabudowę śródmiejską  (usługi śródmiejskie, handel, gastronomia, biura, mieszkalnictwo), usługi turystyczne (hotele), usługi zdrowia (sanatoria itp.), zieleń parkową; dopuszcza się inne funkcje (dopuszcza się wszystkie  rodzaje  funkcji spełniających ustalenia ogólne strefy  miejskiej A) pod warunkiem pozostawienia w  parterze  funkcji  usługowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.152.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2019 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2019 12:58 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)