Bernadeta Stasiak 11.09.2019 11:25

Zarządzenie nr 0050.169.2019

­

Zarządzenie nr  0050.169.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  23 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 215 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505) i  § 25 ust.1   umowy spółki Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Joannę Barbarę Kołodziej  do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  z dniem 02.09.2019 r..

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.169.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2019 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.09.2019 11:25 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)