Arkadiusz Sip 08.04.2020 11:34

Zarządzenie 0050.53.2020

­

Zarządzenie 0050.53.2020

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 31 marca  2020 r.

 

w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój   za 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

  1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2.  sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie 0050.53.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2020 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2020 11:34 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)