Bernadeta Stasiak 11.05.2020 09:10

Zarządzenie nr 0050.69.2020

­

Zarządzenie Nr 0050.69.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/39 obręb Zakrze (AM-13)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej 17 w Kudowie-Zdroju, część nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 387/39 obręb Zakrze (AM-13) o pow. 18 m2, z przeznaczeniem na wykonanie punktu gromadzenia odpadów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.69.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2020 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.05.2020 09:10 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)