Bernadeta Stasiak 17.06.2020 09:05

Zarządzenie nr 0050.102.2020

­

Zarządzenie nr 0050.102.2020                           
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  17 czerwca 2020 r.           


w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

      Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2020 roku, umarza się należność z tytułu czynszu dzierżawnego /…/, zam. przy ul. /…/, 57-340 Duszniki-Zdrój, za:
- miesiąc kwiecień 2020 roku w kwocie 615,00 wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 7,56 zł;
- miesiąc maj 2020 roku w kwocie 615,00 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 1,94 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.102.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2020 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.06.2020 09:05 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)