Bernadeta Stasiak 03.07.2020 11:18

Uchwała nr XXI/135/2020

­

Uchwała Nr XXI/135/2020
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 czerwca  2020 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027”

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713) w związku art. 17 ust. 1 i z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.), Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa–Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/135/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2020 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2020 11:18 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)