Bernadeta Stasiak 02.11.2020 11:19

Uchwała nr XXVI/182/20

­

UCHWAŁA Nr XXVI/182/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 462 obręb Słone (AM-15) na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-15) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 462 o  powierzchni 0,5609 ha, z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz Pana Jakuba Kowalskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/182/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2020 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2020 11:19 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)