Bernadeta Stasiak 08.01.2021 10:46

Uchwała nr XXVIII/209/20

­

UCHWAŁA Nr XXVIII/209/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 73 ust. 1 i § 83 ust. 1 uchwały nr XXIII/160/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa -Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020, poz. 4555), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok:

I kwartał
Akcja zima – kontrola realizacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

II kwartał
1.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem udzielonych umorzeń i ulg w spłacie podatków i należności cywilnoprawnych.
2.    Przyjęcie informacji finansowej spółek KZWiK sp. z o.o. oraz Basen „Wodny Świat” sp. z o.o.

III kwartał
Kontrola realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2020 roku.

IV kwartał
1.    Kontrola dotacji unijnych, projekty i stopień ich realizacji.
2.    Wypracowanie planu pracy komisji na rok 2022.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 73 ust. 1 i § 83 ust. 1  Statutu Gminy Kudowa-Zdrój Rada Miejska Kudowy- Zdroju zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na dany rok.
                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/209/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2021 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2021 10:46 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)