Bernadeta Stasiak 17.03.2021 11:10

Uchwała nr XXX/216/21

­

UCHWAŁA Nr XXX/216/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 12 marca 2021 r.

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027

Na podstawie  art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIII/153/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/216/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2021 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.03.2021 11:10 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)