Bernadeta Stasiak 19.04.2021 11:16

Zarządzenie nr 0050.71.2021

­

Zarządzenie Nr 0050.71.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za korzystanie z części działki nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie z części  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 339/68, położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Zakrze (AM-10) o powierzchni 100 m2, z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych w wysokości 100,00 + 23% VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.71.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2021 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.04.2021 11:16 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)