Bernadeta Stasiak 21.06.2021 12:02

Uchwała nr XXXIV/238/21

­

UCHWAŁA NR XXXIV/238/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 17 czerwca  2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm. ) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/238/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2021 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2021 12:02 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)