Bernadeta Stasiak 21.06.2021 13:05

Uchwała nr XXXIV/242/21

­

UCHWAŁA Nr XXXIV/242/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia  17 czerwca 2021 r. 2021 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2022 rok w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2022 rok, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/242/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2021 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2021 13:05 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)