Bernadeta Stasiak 21.06.2021 13:27

Uchwała nr XXXIV/246/21

­

UCHWAŁA NR XXXIV/246/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 17 czerwca  2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Kudowa-Zdrój  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, Rada Miejska Kudowy-Zdroju nieniniejszą uchwałą zatwierdza powyższe  sprawozdania.

 

                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/246/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2021 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2021 13:27 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)