Bernadeta Stasiak 21.06.2021 13:35

Uchwała nr XXXIV/247/21

­

UCHWAŁA NR XXXIV/247/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 17 czerwca  2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2020 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym gminy Kudowa – Zdrój za 2020 rok;
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu;
4)    informacją o stanie mienia gminy Kudowa – Zdrój;
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
udziela się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój  absolutorium za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/247/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2021 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2021 13:35 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)