Bernadeta Stasiak 02.08.2021 10:15

Uchwała nr XXXV/249/21

­

UCHWAŁA Nr XXXV/249/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.

Rada Miejska Kudowy-Zdroju wnosi o uwzględnienie skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XXX/217/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej (Dz.Urz.Woj.Doln. 2021 r. poz.1581  z dnia 31.03.2021 r.).

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój sporządzi odpowiedź na skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś


                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXV/249/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2021 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2021 10:15 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)