Bernadeta Stasiak 04.11.2021 09:54

Uchwała nr XXXVII/256/21

­

Uchwała Nr XXXVII/256/21
Rady Miejskiej Kudowa-Zdroju
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2021-2027”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tj. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zmianami)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2021-2027” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
 

                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/256/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2021 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.11.2021 09:54 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)