Arkadiusz Sip 13.01.2022 13:15

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2022

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2022

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 stycznia  2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 stycznia  2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 stycznia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia  2022 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2022


Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2022 r. w sprawie odmowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania oraz wysokości czynszu za dzierżawione  i wynajmowane nieruchomości stanowiące własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia  wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lutego  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lutego  2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lutego  2022 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty przekształceniowej

Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lutego  2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 lutego  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lutego  2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lutego  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2022 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.03.2022 11:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 08:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 08:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.03.2022 11:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.03.2022 11:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.03.2022 11:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.02.2022 11:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.02.2022 11:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.02.2022 11:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.02.2022 11:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.02.2022 10:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.02.2022 10:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 12:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 12:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 12:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 12:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.02.2022 12:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2022 08:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2022 13:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2022 13:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2022 13:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2022 13:15 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)