Arkadiusz Sip 13.04.2022 08:39

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2022

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2022

Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 marca  2022 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 marca  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca  2022 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 297/2 obręb Zakrze (AM-9) zabudowanej budynkiem

Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca  2022 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/7 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca  2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca  2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca  2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca  2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego 2028 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca  2022 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 marca  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 marca  2022 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 marca  2022 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu komunalnego oraz zwrotu  kosztów sądowych

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca  2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca  2022 r. w sprawie Regulaminu dla Wystawców Targów Rękodzieła w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca  2022 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu ostanie gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca  2022 r. w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca  2022 r. w sprawie uzmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2022 r. w sprawie  przyznania dotacji dla Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, na realizację zadania publicznego pn. „Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Kudowy-Zdroju – Podprogram 2021” z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2022 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki zaliczki na dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieplej wody użytkowej


Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 kwietnia  2022 r. w sprawie  zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 kwietnia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 kwietnia  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027

Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 kwietnia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 kwietnia  2022 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 kwietnia  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 kwietnia  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 kwietnia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 kwietnia  2022 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 kwietnia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 kwietnia  2022 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 kwietnia  2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżertu Gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 kwietnia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 kwietnia  2022 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim


 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2022 08:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.05.2022 09:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.05.2022 13:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.05.2022 11:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2022 11:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2022 11:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2022 10:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2022 10:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2022 10:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2022 10:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.05.2022 10:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2022 11:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2022 11:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2022 11:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2022 11:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2022 11:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.04.2022 11:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.04.2022 11:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.04.2022 11:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.04.2022 11:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 11:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 11:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 11:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 10:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 10:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 10:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 10:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 10:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 10:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 10:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.04.2022 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2022 07:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2022 12:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2022 12:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 12:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 12:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 12:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 11:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 11:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2022 11:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.03.2022 10:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.03.2022 14:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.03.2022 14:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.03.2022 13:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 11:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 09:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 09:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 09:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 09:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 09:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 09:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 08:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 08:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.03.2022 08:39 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)