Arkadiusz Sip 24.08.2022 13:34

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2022

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2022

Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupuy nieruchomości niezabudowanej  położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.103.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.104.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów  centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.106.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów  centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.107.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów  centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.108.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.109.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów  centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.111.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 0050.114.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.115.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.119.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.121.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokalk mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów  centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.123.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.124.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.125.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.126.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.127.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.128.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.129.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki na dostawę energii cieplnej na potrzeby cenrtralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.130.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokalk mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.131.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.132.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.133.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.134.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.135.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Zarządzenie Nr 0050.136.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, na realizację zadania publicznego pn. „Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Miasta Kudowa-Zdrój – Podprogram 2021” z zakresu pomocy społecznej       

Zarządzenie Nr 0050.137.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.138.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.140.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.141.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z automatu do wydawania karemy dla kaczek

Zarządzenie Nr 0050.143.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.144.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.145.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.146.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.147.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.149.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.150.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  przeprowadzającej egzamin Pani Patrycji Lenik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.151.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju\

Zarządzenie Nr 0050.152.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.153.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie 0050.154.2022 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.155.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.156.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ Z DNIA 31.08.2022 w sprawie pozyskania drewna kosztem i staraniem nabywcy

Zarządzenie Nr 0050.158.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych\

Zarządzenie Nr 0050.159.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do spraw efektywnego zarządzania mediami związanymi z utrzymaniem i eksploatacją obiektów należących do Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.160.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 01 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2022 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.09.2022 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.09.2022 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.09.2022 09:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.09.2022 09:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.09.2022 14:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
08.09.2022 13:58 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.09.2022 12:10 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.09.2022 10:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.09.2022 10:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.09.2022 09:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.09.2022 10:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.09.2022 09:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.09.2022 08:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.08.2022 09:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.08.2022 09:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 11:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.08.2022 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.08.2022 08:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.08.2022 08:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.08.2022 08:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2022 12:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2022 11:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2022 11:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2022 11:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2022 11:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 12:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 12:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 12:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 11:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 11:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2022 11:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.07.2022 10:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.07.2022 10:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.07.2022 10:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 10:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 10:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 10:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 10:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 10:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.07.2022 09:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.07.2022 15:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
01.07.2022 13:36 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
01.07.2022 13:34 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)