Bernadeta Stasiak 16.11.2009 11:05

Zarządzenie nr 228/09

­

 

ZARZĄDZENIE NR 228/09
BURMISTRZA MIASTA KUDOWY – ZDROJU
z dnia 13 listopada 2009 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., nr 50, poz. 398) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretarz Gminy.


§ 5

 

Uchyla się Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 228/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2009 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2009 11:05 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)