Bernadeta Stasiak 14.12.2009 09:41

Zarządzenie nr 253/09

­

 

ZARZĄDZENIE NR 253/09
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 10 grudnia 2009 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku z późn.zm. - zarządzam, co następuje;


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 3.000.000 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją w 2009 roku projektów współfinansowanych ze środków UE” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Iwona Biernacik   - przewodniczący komisji
2. Hanna Jędrzejewska  - członek komisji
3. Aneta Potoczna  - członek komisji
4. Marek Kot   - sekretarz

 

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichsowt

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 253/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2009 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.12.2009 09:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)