Bernadeta Stasiak 03.12.2009 11:45

UCHWAŁA NR XLV/320/09

­

 

Uchwała nr XLV/320/09
Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 roku


w sprawie: wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na  zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju zobowiązania na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do prac komunalnych w formie leasingu operacyjnego.


§ 2


Umowa leasingu zostanie zawarta na okres 48 miesięcy z opcją końcowego wykupu ciągnika wraz z osprzętem.


§ 3


Źródłem spłaty umowy leasingu będą bieżące przychody Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie- Zdroju (zakładu budżetowego).


§ 4


Wyraża się zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla in blanco.

 

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLV/320/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2009 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.12.2009 11:45 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)