Administrator Systemu 06.01.2010 13:57

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2010 rok

­
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju styczeń/luty 2010 rok

 

 


Zarządzenie Nr 1/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 2/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 3/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 4/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 5/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 6/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 7/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 8/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 9/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 10/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 12/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 13/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie: odroczenia terminu płatności wierzytelności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste  gruntu za lata 2008 - 2009

Zarządzenie Nr 14/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 15/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 16/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój odrębnymi ustawami na 2010 rok oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Zarządzenie Nr 17/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie:  upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 18/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie:  wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 19/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie:  ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek ogranizacyjnych Miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie Nr 20/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie:  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

Zarządzenie Nr 21/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: zmniejszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego 

Zarządzenie Nr 22/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: uchylenia zarzadzenia nr 165/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokosci  miesięcznego czynszu dzierżawnego 

Zarządzenie Nr 23/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 24/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie:  powołania zespołu ds. oceny realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz rozwoju produktów turystycznych 


Zarządzenie Nr 25/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 27/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw kontroli nieruchomości

Zarządzenie Nr 28/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2010 rok 

Zarządzenie Nr 29/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego 

Zarządzenie Nr 30/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego 

Zarządzenie Nr 31/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2010 roku 

Zarządzenie Nr 32/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 33/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 34/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 37/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 38/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie Nr 39/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok


 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.01.2010 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.09.2015 11:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 10:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2010 10:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2010 10:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2010 10:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.03.2010 14:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 14:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 14:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 13:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 12:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 11:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 11:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 11:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 11:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 11:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 11:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 10:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 10:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 10:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 10:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 10:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 10:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 10:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 10:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 09:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 08:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 08:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.02.2010 08:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.01.2010 09:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.01.2010 08:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.01.2010 13:57 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)