Bernadeta Stasiak 14.01.2010 09:08

Zarządzenie nr 13/10

­

 

Zarządzenie  Nr 13/10

Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój     

z  dnia   13 stycznia 2010 roku             

                         

w sprawie :  odroczenia terminu płatności wierzytelności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za  lata 2008 – 2009

 

               Na podstawie § 3 pkt.1 oraz § 7 pkt 1 – 3 Uchwały Nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie : szczegółowych zasad  umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego  uprawnionych zarządzam co następuje  :

 

§ 1

 

Odraczam termin płatności  wierzytelność za użytkowanie wieczyste gruntu  za 2008 – 2009 roku w kwocie 425,44 zł. wraz z odsetkami za zwłokę, których kwota na dzień złożenia wniosku wynosi 44,- zł. do dnia 31.01.2010 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 13/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2010 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.01.2010 09:08 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)