Administrator Systemu 23.08.2010 07:50

Zarządzenie nr 152/10

­

Zarządzenie  nr 152 /10
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 sierpnia  2010 roku.


w sprawie:  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. z 2001 roku Dz. U nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i uchwałą nr XXIV/165/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,  zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój  za I półrocze 2010 r. stanowiącą załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za  I półrocze 2010 r. stanowiącą załącznik  nr 2 do niniejszego zarządzenia.
    Celem przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • 1. (xls 747.5 KB)
  • 2. (doc 664 KB)
  • 3. (xls 78 KB)
  • 4. (doc 62.5 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 152/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2010 07:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.08.2010 07:50 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)