Bernadeta Stasiak 05.10.2010 14:17

UCHWAŁA NR LVIII/387/10

­

 

UCHWAŁA NR LVIII/387/10
Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju
z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie: powołania członków Rady Muzeum

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się w skład Rady Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju następujących członków:
1. Sylwię Bielawską
2. Iwonę Biernacik
3. Ryszarda Gładkiewicza
4. Barbarę Kopeć
5. Paulinę Suchecką
6. Macieja Szymczyka
7. Krystynę Toczyńską-Rudysz.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/387/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2010 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.10.2010 14:17 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)