Bernadeta Stasiak 02.11.2010 13:15

UCHWAŁA NR LIX/397/10

­

 

U C H W A Ł A  NR LIX/397/10
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 27 października 2010 roku

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje :


§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój za okres od  22 września  2010 roku do 13 października 2010  roku.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIX/397/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2010 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2010 13:15 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)