Bernadeta Stasiak 20.03.2012 11:19

Zarządzenie nr 61/12

­


ZARZĄDZENIE NR 61/12
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 19 marca 2012 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju - zarządzam, co następuje;


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa nowych, plastikowych kompostowników w kolorze zielonym, o pojemności 720 litrów, do gromadzenia bioodpadów” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aneta Potoczna  - przewodnicząca komisji 
2. Magdalena Spendowska - członek komisji 
3. Małgorzata Jakubiec  - członek komisji
4. Grzegorz Wypart   - członek komisji  
5. Marek Kot   - sekretarz.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 61/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.03.2012 11:19 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)