Bernadeta Stasiak 27.06.2012 10:20

Zarządzenie nr 148/12

­

 

Zarządzenie Nr 148/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  27 czerwca 2012 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą   Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę 1 m2 gruntu położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej, oznaczonego geodezyjnie jako część działki nr 249/8 obręb Stary Zdrój (Am-9) o pow. 90 m2 przeznaczonego na ogródek kawiarniany:

a) w sezonie letnim, tj. od 01 kwietnia do 31 października w wysokości 10,18 zł + 23% VAT
b) w sezonie zimowym, tj. od 01 listopada do 31 marca w wysokości 5,09 zł + 23% VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 148/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2012 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2012 10:20 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)