Bernadeta Stasiak 24.04.2013 10:16

Zarządzenie nr 64/13

­

 

Zarządzenie Nr 64/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 26  marca 2013 r.

 

w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się jednorazowo w kwietniu 2013 roku miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę część nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 32/12 o pow. 24,97 m2, położonej w obrębie Stary Zdrój (AM-2), zabudowanej pawilonem handlowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, w wysokości łącznie 67,56 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 56/100), w tym 23% podatku VAT w kwocie 12,63 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie w kwietniu 2013 r.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 64/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.04.2013 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.04.2013 10:16 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)