Bernadeta Stasiak 17.05.2013 09:21

Zarządzenie nr 91/13

­

 

Zarządzenie  Nr 91/ 2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 25 kwietnia 2013 roku


               
 w sprawie:  ustalenia wysokości stawki zaliczki za gaz na potrzeby gospodarstw domowych.

 

Na podstawie  art.. 30 ust. 2 pkt  2 i  3  ustawy  z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym ( t.j.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142. póź. 1591 z poźn.zm.), art. 9 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2005 r.Nr 31, póź.226  z późn.zm.)  i rozliczenia kosztów dostawy gazu na potrzeby gospodarstw domowych  za rok 2012, otrzymanych  od zarządcy  budynków wspólnot mieszkaniowych, w których  znajdują  się  lokale gminne , Burmistrz Miasta zarządza co następuje :


§ 1

 

  1. Na 2013 r. ustala  się  stawkę zaliczki za dostawę gazu  na potrzeby gospodarstw domowych  w lokalach gminnych znajdujących się w budynku przy ul. Buczka 1 w Kudowie – Zdroju w wysokości 10,00 zł/1 os./m-c.
  2. Ustalona w § 1 pkt.1 zaliczka zostanie rozliczona po zamknięciu i rozliczeniu kosztów  dostawy gazu na potrzeby gospodarstw domowych  za 2013 rok, nie później niż   do 30 czerwca 2014 roku.


§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej .


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2013 r.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 91/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2013 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.05.2013 09:21 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)