Bernadeta Stasiak 21.05.2013 09:02

Zarządzenie nr 99/13

­

 

Zarządzenie  Nr 99/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 maja 2013 r.

               
 w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym.

 

               Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuj:

 

§ 1

 

1. Wyrażam zgodę na rozłożenie na 8 rat należności  w wysokości  918,00 zł z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym.
2. Ustala się następujące terminy płatności i kwoty rat:
- 20.05.2013 – 113,00 zł
- 20.06.2013 – 115,00 zł
- 20.07.2013 – 115,00 zł
- 20.08.2013 – 115,00 zł
- 20.09.2013 – 115,00 zł
- 20.10.2013 – 115,00 zł
- 20.11.2013 – 115,00 zł
- 20.12.2013 – 115,00 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 99/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2013 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.05.2013 09:02 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)