Bernadeta Stasiak 02.07.2013 10:19

Zarządzenie nr 122/13

­

 

Zarządzenie  Nr 122/2013
Burmistrza Miasta  Kudowa - Zdrój
  z dnia 18 czerwca 2013 roku


w  sprawie:  umorzenia  zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2013 r.


Na podstawie § 3 ust.  1Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany   w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Umarza się  50% zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2013 r. w kwocie 318,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2,60 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 122/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2013 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2013 10:19 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)