Bernadeta Stasiak 02.07.2013 12:46

Zarządzenie nr 133/13

­

 

Zarządzenie Nr  133/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się jednorazowo w maju 2013 roku miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę część nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 249/8 o pow. 65 m2, położonej w obrębie Stary Zdrój (AM-9), dzierżawionej z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny lokalu położonego przy ul. Zdrojowej 50 w Kudowie-Zdroju, w wysokości 330,85 zł + 23% VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie w maju 2013 r.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 133/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2013 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2013 12:46 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)