Bernadeta Stasiak 22.07.2013 10:29

Zarządzenie nr 143/13

­

 

Zarządzenie Nr  143/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 02 lipca 2013 roku


w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-11) oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 645 o powierzchni 300 m2 dzierżawionego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży roślin:

a) w sezonie letnim, tj. od 01 kwietnia do 31 października w wysokości 120,00 zł + 23% VAT
b) w sezonie zimowym, tj. od 01 listopada do 31 marca w wysokości 60,00 zł + 23% VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 143/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2013 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.07.2013 10:29 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)