Bernadeta Stasiak 23.09.2013 12:14

Zarządzenie nr 185/13

­

 

Zarządzenie Nr 185/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie :  powołania komisji przetargowej.


 Na podstawie art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.)  zarządza się  co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1.  Andrzej Kanecki                       - Przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Rytelewska             - Członek Komisji
3. Hanna Jędrzejewska                 - Członek Komisji
4. Urszula Karpowicz                    - Członek Komisji
5. Magdalena Ubik                          - Członek Komisji.

 

§ 2

 

W pracach komisji będzie brać udział radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta z głosem doradczym.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 149/13 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 9 lipca 2013 r. roku  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 185/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2013 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2013 12:14 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)