Administrator Systemu 14.01.2014 12:11

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2014

­

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój STYCZEŃ/LUTY 2014


Zarządzenie  Nr 1/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

 

Zarządzenie  Nr 2/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
Zarządzenie  Nr 3/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 

Zarządzenie  Nr 4/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 5/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zintensyfikowania sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

Zarządzenie  Nr 6/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie: objęcia  podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen "Wodny Świat"  oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym

Zarządzenie  Nr 7/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki 

Zarządzenie  Nr 8/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań 

Zarządzenie  Nr 9/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 10/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 11/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 12/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dla lokalu użytkowego 

Zarządzenie  Nr 13/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Nowej Strategii Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 - 2030"  

Zarządzenie  Nr 14/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój   
Zarządzenie  Nr 15/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 16/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym 

Zarządzenie  Nr 17/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym 

Zarządzenie  Nr 18/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok  


Zarządzenie  Nr 19/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2014 roku 

Zarządzenie  Nr 20/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 21/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 22/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 23/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie: odroczenia terminu płatności należności z tytułu użytkowania wieczystego 

Zarządzenie  Nr 24/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego  czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 25/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego  czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 26/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego  czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 27/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie: nabycia prawa własności działki
Zarządzenie  Nr 28/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie: umorzenia odsetek za zwłokę w opłacie czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie  Nr 29/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 30/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 31/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 32/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Zarządzenie  Nr 33/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 34/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie: umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  

Zarządzenie  Nr 35/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 36/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 37/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 38/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 39/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 40/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  z tytułu czynszu i opłat za lokal socjalny 

Zarządzenie  Nr 41/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"  

Zarządzenie  Nr 42/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: zamiany środków trwałych  

Zarządzenie  Nr 43/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia pożyczki Basenowi "Wodny Świat" sp. z o.o.  

Zarządzenie  Nr 44/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 45/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok  

Zarządzenie  Nr 46/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 47/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 48/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 49/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 50/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 51/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego  

Zarządzenie  Nr 52/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal użytkowy   

Zarządzenie  Nr 53/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal użytkowy


 

Komentarz

­

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2014 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.09.2015 13:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 11:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 11:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 11:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 10:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 10:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 13:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 12:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2014 11:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 13:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 13:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 13:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 13:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 13:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 12:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.02.2014 12:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.02.2014 12:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.02.2014 11:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.02.2014 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.02.2014 11:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.02.2014 11:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.01.2014 09:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.01.2014 09:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.01.2014 09:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 12:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 11:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 11:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 10:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 10:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 10:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 09:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 09:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2014 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2014 14:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2014 13:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2014 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2014 13:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2014 12:11 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)