Bernadeta Stasiak 21.02.2014 12:14

Zarządzenie nr 34/14

­

 

Zarządzenie  Nr 34/2014
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia 19 lutego 2014 roku

 

w  sprawie: umorzenia  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu


Na podstawie § 3 ust.  1 i 3 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany   w/w uchwały zarządza się  co następuje :

 

§ 1

 

Umarza się  opłatę z tytułu  użytkowania wieczystego gruntu za lata 2011, 2012 i  2013 r. w kwocie 5.746,93 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.356,98 zł. 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 34/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2014 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2014 12:14 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)