Bernadeta Stasiak 08.03.2016 10:39

Zarządzenie nr 39/16

­

Zarządzenie Nr 39/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 4 uchwały Nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy – zdroju o nazwie „Mój dom na medal” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r., poz. 1343), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się skład Komisji Konkursowej ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju:
1)    Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój – Piotr Maziarz – Przewodniczący Komisji;
2)    Zastępca Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój – Edyta Bubińska – członek Komisji;
3)    Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju – Sylwia Bielawska – członek Komisji;
4)    Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju – Mirosław Olejarz – członek Komisji;
5)    Inspektor miejski ds. architektury i budownictwa – Urszula Karpowicz – członek Komisji;
6)    Kierownik Referatu Zarządzania Funduszami i Promocji – Wojciech Zimoch – członek Komisji.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 39/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2016 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.03.2016 10:39 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)