Bernadeta Stasiak 09.03.2016 14:42

Zarządzenie nr 40/16

­

Zarządzenie Nr 40/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 08 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 9 824,82 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 82/100), przysługującej od Pana z tytułu opłat za świadczenia i czynsz  za lokal mieszkalny przy ul.  Tkackiej   w Kudowie – Zdroju, na 36 (trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)      272,97 zł – płatne w terminie do 31.03.2016r.;
2)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.04.2016r.;
3)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.05.2016r.;
4)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.06.2016r.;
5)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.07.2016r.;
6)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.08.2016r.;
7)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.09.2016r.;
8)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.10.2016r.;
9)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.11.2016r.;
10)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.12.2016r.;
11)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.01.2017r.;
12)      272,91 zł – płatne w terminie do 28.02.2017r.;
13)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.03.2017r.;
14)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.04.2017r.;
15)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.05.2017r.;
16)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.06.2017r.;
17)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.07.2017r.;
18)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.08.2017r.;
19)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.09.2017r.;
20)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.10.2017r.;
21)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
22)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.12.2017r.;
23)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.01.2018r.;
24)      272,91 zł – płatne w terminie do 28.02.2018r.;
25)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.03.2018r.;
26)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.04.2018r.;
27)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
28)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
29)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
30)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
31)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
32)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
33)      272,91 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
34)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
35)      272,91 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
36)      272,91 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r..

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr  Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 40/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2016 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.03.2016 14:42 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)