Administrator Systemu 04.08.2016 19:06

Deklaracje

­

DEKLARACJE 

1.      Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a)      Właściciel

b)      Współwłaściciel

c)      Użytkownik wieczysty

d)     Posiadacz

e)      Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  lub użytkowaniu

f)       Inny podmiot władający nieruchomością.

 

2.     Termin składania pierwszej deklaracji – w ciągu  14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych

3.    Termin składania nowej deklaracji - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących).

4.    W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych 

 

Deklaracja dla domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Deklaracje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2016 19:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.04.2022 13:59 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.06.2021 08:03 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
09.06.2021 08:03 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
21.05.2021 10:33 Dodano załącznik "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych-zal 1.pdf" (Arkadiusz Sip)
21.05.2021 10:33 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
21.05.2021 10:32 Usunięto załącznik Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych-zal 1.pdf (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:51 Dodano załącznik "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych-zal 1.pdf" (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:51 Dodano załącznik "Deklaracja dla domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe-zal 2.pdf" (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:51 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:50 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:49 Usunięto załącznik Interaktywna Deklaracja smieciowa-załacznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII_48_19 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.pdf (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:49 Usunięto załącznik Deklaracja smieciowa-załacznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII_48_19 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.pdf (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:49 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje.pdf (Arkadiusz Sip)
06.04.2021 11:49 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Arkadiusz Sip)
05.06.2019 12:38 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
05.06.2019 12:37 Dodano załącznik "Interaktywna Deklaracja smieciowa-załacznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII_48_19 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.pdf" (Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:24 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:23 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje.pdf (Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:23 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:23 Dodano załącznik "Deklaracja smieciowa-załacznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII_48_19 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.pdf" (Arkadiusz Sip)
15.12.2016 14:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje.pdf (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje.pdf (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf" (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:10 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:09 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:09 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje.pdf (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:09 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje.pdf (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:47 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf" (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:46 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:45 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf" (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:45 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje.pdf" (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:45 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały deklaracje.pdf" (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:44 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje-interakt.pdf (Administrator Systemu)
04.08.2016 19:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.08.2016 19:06 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)