Bernadeta Stasiak 23.02.2017 12:20

Zarządzenie nr 37/17

­

Zarządzenie nr  37/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  8 lutego 2017 r.

w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa - Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) i  art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz.65, poz. 1250 i poz. 1271, z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju zarządza co następuje:

§ 1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości  niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 248 (AM-9) w obrębie Czermna  położonej w Kudowie-Zdroju, o pow. 3448 m2, księga wieczysta nr SW1K/00041182/7.
2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej w ust. 1 została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 17 stycznia 2017 r. Rep. A- 268/2017 w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przy ul. Henryka Sienkiewicza 6/3a przed notariuszem Bożeną A. Łagodą.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 37/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2017 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.02.2017 12:20 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)